Käyttöehdot

BitHabit – Käyttöehdot 2.4.2024

1. Palvelun kuvaus ja käyttötarkoitus

BitHabit on palvelu, joka sisältää terveellisten tottumusten muodostamiseen liittyviä pieniä tekoja ja mahdollistaa niiden valinnan ja seurannan BitHabit-palvelussa (jäljempänä ”Palvelu”). Palvelu lähettää käyttäjälle muistutuksia Käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) valitsemista pienistä teoista ja niihin tehdyistä merkinnöistä.

Palvelu kartoittaa tieteellisesti kehitetyn kyselyn avulla käyttäjän elämäntapojen vaikutusta hyvinvointiin. Palvelu lähettää kyselyn täyttäjälle palautteen perustuen käyttäjän antamiin vastauksiin ja käyttäjä voi seurata edistymistään aktivoimalla palvelun käyttöön.

Palvelua ylläpitää Wellpro Impact Solutions Oy, Kauppakatu 39, 40100 Jyväskylä
(jäljempänä ”Wellpro”).

Palvelun lähettämät ilmoitukset on tarkoitettu ainoastaan informatiivisiin tarkoituksiin, eikä palvelua ole tarkoitettu lääkinnälliseksi laitteeksi. Palvelu ei sisällä tai korvaa lääketieteellistä tai terveydenhoidollista neuvontaa tai palvelua,
kuten terveydentilan tai sairauden toteamiseksi tai hoidon määrittelemiseksi tehtävää tutkimusta, terapeuttista toimintaa tai muita lääkäri- tai hoitopalveluita. Palvelu ei ole tarkoitettu terveystietojen käsittelyyn eikä sairauksien tai muiden terveydellisten riskien diagnosointiin tai hoitamiseen. Tällaisen tarpeen yhteydessä on oltava yhteydessä terveydenhuollon laillistettuun ammattilaiseen.

2. Käyttöehtojen hyväksyminen

Rekisteröityessään palveluun käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot, sitoutuu niiden noudattamiseen ja vahvistaa täyttävänsä kohdassa 3 esitetyt palvelun käyttäjälle asetetut vaatimukset. Palvelua voi käyttää vain rekisteröitymisen yhteydessä luotujen tunnusten avulla.

3. Käyttöoikeus

Käyttäjälle myönnetään ei-yksinomainen, ei-siirrettävä, oikeus käyttää palvelua
omaan ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Palvelun käyttäminen osana oikeushenkilön toimintaa, omaa palvelua tai kaupalliseen tarkoitukseen ilman Wellpron antamaa kirjallista lupaa tai erillistä sopimusta on kielletty.

Käyttäjä vastaa päätelaitteista, tiedonsiirrosta, tietoliikenneyhteyksien ja verkon aiheuttamista kuluista ja kustannuksista sekä muista mahdollisista käyttäjälle aiheutuvista käytön kustannuksista.

Käyttäjä ei saa luovuttaa palvelun käyttöoikeutta, käyttäjätunnusta tai salasanaa kolmannelle osapuolelle.

Käyttäjä sitoutuu säilyttämään ja käsittelemään käyttäjätunnustaan ja salasanaansa huolellisesti siten, että ne eivät paljastu kolmannelle osapuolelle.

Palvelu, palvelun visuaalinen ilme ja palvelussa julkaistava aineisto, kuten esimerkiksi kuvat ja tekstit ovat Wellpron, sen yhteistyökumppaneiden tai kolmannen osapuolen tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta. Näihin ei myönnetä muuta oikeutta kuin näissä käyttöehdoissa myönnetty oikeus käyttää palvelua.

Muutoin palvelun tietosisällöt ja ohjeet ovat IPR-suojattuja mm. kansainvälisellä patenttihakemuksella ja tavaramerkillä.

4. Käyttäjän vastuu

Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua näiden käyttöehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten ja hyvien tapojen mukaisesti.

Käyttäjä vastaa vahingosta, joka aiheutuu palvelun tarjoajalle tai kolmannelle osapuolelle näiden käyttöehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvien tapojen vastaisesta palvelun käytöstä.

5. Palveluntarjoajan vastuu

Käyttäjä käyttää palvelua ja sen sisältämiä ohjeita täysin omalla vastuullaan. Wellpro ei anna palvelulle tai sen sisältämille ohjeille tai tiedoille mitään takuuta koskien virheettömyyttä, luotettavuutta, oikeellisuutta, turvallisuutta, ajantasaisuutta tai muutoin. Palvelu ja sen sisältämät ohjeet ja tiedot tarjotaan ilman takuuta sellaisena kuin ne ovat.

Wellpro ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat Palvelun käytöstä tai käytön estymisestä. Wellpro ei vastaa välillisistä vahingoista tai käyttäjälle palvelun käytöstä aiheutuneista kuluista tai kustannuksista.

6. Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja

Palvelun henkilötietojen käsittely on kuvattu palvelun tietosuojaselosteessa.

Mikäli osallistut muuhun kuin tietosuojaselosteessa jo kuvattuun tutkimukseen, jossa palvelua käytetään, henkilötietojen käsittelystä tutkimuksessa tiedotetaan erikseen. Tällöin Wellpro toimii henkilötietojen käsittelijänä ja tutkimuksen suorittaja rekisterinpitäjänä.

7. Tietoa evästeistä

Wellpro kerää tietoa palvelun käytöstä. Evästeitä käytetään verkkosivuilla. Evästeiden avulla sivustojen käyttö on käyttäjälle helpompaa. Tietoa kerätään käyttäjän päätelaitteesta ja käytetystä verkkoselaimesta. Tietoja käytetään analytiikkaan, joiden tulkinnassa käytetään ulkoisia analyysipalveluja. Tiedon avulla saadaan mm. esille mitä osioita palvelusta käytetään ja mitä ei sekä mahdollisia käyttäjän siirtymiä palvelun eri osien välillä tavoittena kehittää käyttäjäkokemusta.

8. Käyttöehtojen muuttaminen

Wellprolla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja. Ehtomuutokset tulevat voimaan, kun ne on julkaistu palvelussa. Käyttöehtojen muutoksesta ilmoitetaan näkyvästi palvelussa vähintään kahden viikon ajan. Mikäli käyttäjä ei hyväksy muutosta, on käyttäjän lopetettava palvelun käyttö.

Wellpro voi muuttaa palvelun sisältöä tai lopettaa palvelun tai sen osan kokonaan ilmoittamatta tästä etukäteen.

9. Käyttöoikeuden lopettaminen

Wellpro voi yksipuolisesti lopettaa käyttäjän käyttöoikeuden ja poistaa käyttäjätunnuksen ja henkilön palveluun syöttämät tiedot.

Käyttäjä voi lopettaa palvelun käytön lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@wellpro.fi

10. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Palvelua koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Jyväskylän käräjäoikeudessa. Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia soveltamatta kuitenkaan sen lainvalintasäännöksiä.