Tutkitusti tehokkaita
pieniä tekoja.

BitHabit on verkkosovellus, joka sisältää terveellisten tottumusten muodostamiseen tarkoitettuja pieniä tekoja ja  mahdollistaa itselle sopivien valinnan sekä suorittamisen seurannan sovelluksessa. Sovellus aktivoi käyttäjää lähettämälle muistutuksia käyttäjän valitsemista pienistä teoista ja niiden suorittamisesta.

BitHabit on kehitetty kansallisen StopDia-hankkeen aikana THL:n ja Itä-Suomen yliopiston toimesta. Wellpro on kehittänyt sovellusta edelleen lisäämällä BitHabitiin aivojen kuormitukseen ja muistiin liittyvän osion.

BitHabit- Tiede ja tutkimus terveyden tukena

Teoriasta käytäntöön.

BitHabit / Pienet Teot -sovellus on tottumusten muodostamisen teoriaan (habit formation) ja itsemääräämisteoriaan (selfdetermination theory) perustuva sovellus, jonka tavoitteena on vakiinnuttaa pieniä terveellisiä tekoja ihmisten arkeen siten, että niistä muodostuu pysyviä elintapoja. Sovellus on laajin suomenkielinen, teoriapohjainen ja validoitu terveellisten tapojen muodostamiseen tähtäävä sovellus.

Asiantuntijat BitHabitin takana.

BitHabitin on kehittänyt Wellpro, joka on suomalainen terveys- ja hyvinvointiteknologian yritys. Missionamme on edistää ihmisten hyvinvointia ja terveyttä kokonaisvaltaisesti, tieteeseen ja tutkimukseen pohjautuen. 

Tavoitteemme on tehdä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä entistä helpompaa, saavutettavampaa ja ennen kaikkea tehokkaampaa kaikille.

Kehitämme, ylläpidämme ja toteutamme älyteknologiaa hyödyntäviä ohjelmistoratkaisuja. Olemme erikoistuneet kokonaisvaltaiseen, ennaltaehkäisevään hyvinvointiin, aivo- ja muistiterveyden sekä mielen hyvinvoinnin sairastumisriskien seulontaan ja terveen ikääntymisen edistämiseen.