Duuniterkkari ja BitHabit-kysely Eloisan henkilöstöllä

“Erityisen hyvä puoli BitHabitissa on anonyymiteetti, se lisää luotettavuutta.”

Etelä-Savon hyvinvointialueen (Eloisa) henkilöstöllä on Wellpro Impact Solutionsin kehittämä BitHabit-kysely käytössä. Duuniterkkari Oy toteuttaa yhteistyössä Eloisan työhyvinvointiyksikön kanssa hyvinvointipilotin, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä työntekijöiden väsymistä ja uupumista. Osana pilottia haetaan BitHabit-kyselyn avulla eväitä työssä ja arjessa jaksamiseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työ on kuormittavaa. Heillä on suuri vastuu potilaista, työ aiheuttaa paljon emotionaalista kuormitusta, ylitöitä on usein ja potilaiden hoitotilanteet ovat erilaisia.

BitHabit-kysely auttaa kohtaamaan omien elintapojen vaikutuksen työntekijän hyvinvointiin ja jaksamiseen. Duuniterkkarin valmentajan avulla aktivoidaan työntekijä ajattelemaan itseään kokonaisuutena ja ottamaan käyttöön ne omat voimavarat, joiden avulla saa otteen omasta hyvinvoinnistaan, kertoo Duuniterkkari Oy:n toimitusjohtaja ja päävalmentaja Maria Lappalainen.

”Duuniterkkari on hyvinvointipalvelu, joka tarjoaa ennaltaehkäiseviä kohtaamisia, jotka auttavat työntekijöitä selviytymään arjen ja työn tuomista haasteista sekä muutoksista, ennen kuin niistä tulee ylivoimaisia. Ennen erikoistuneita ammattiauttajia kannattaa aktivoida ihmisen omat voimavarat, kertoo Lappalainen.”

Pilotin aikana mukana tulee olemaan noin 200-250 henkilöä. BitHabitin avulla pystymme mittaamaan vaikuttavuutta ihan uudella tasolla sekä tuottamaan dataa asiakkaalle, jatkaa Lappalainen. Erityisen hyvä puoli BitHabitissa on anonyymiteetti, se lisää luotettavuutta.

”Suomessa kehitetyn BitHabit-kyselyn avulla voidaan seuloa aivo- ja muistiterveyteen, mielenhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen liittyviä riskitekijöitä ilman terveysväittämiä. Menetelmä perustuu henkilön tietoon omista elintavoistaan. Kysely on helppo ja nopea täyttää verkossa, palautteen saa heti. Kysely suoritetaan anonyymisti ja palaute jää täyttäjälle, ei työnantajalle; kertoo Wellpron toimitusjohtaja Petteri Sveins.

BitHabitin kysymykset on räätälöity kartoitettavan, haluttujen elämäntapoihin liittyvien riskitekijöiden tunnistamiseksi. Nykytieteen mukaan BitHabit-kyselyn kattamilla osa-alueilla on eniten vaikutusta ihmisen kokonaisterveyteen. Osa-alueet ovat mieli (kognitio ja psyykkinen hyvinvointi), liike (palautuminen ja fyysinen hyvinvointi), minä itse (tyytyväisyys omaan elämään ja oma hyvinvointi) ja muut (ihmissuhteet ja sosiaalinen hyvinvointi).

”Kyselyn täyttäjä saa palautteen ja indeksin eri osa-alueista. Kysely toimii myös mini-interventiona, toteaa Sveins.

Pilotti kestää helmikuun 2024 loppuun ja tavoite on saada palvelukokonaisuus koko henkilöstön käyttöön.