Lääkärilehti: Hyviä kokemuksia hyvinvointisovelluksen käytöstä

Pohjois-Savossa toteutettiin BitHabit- ja BitHabit hyvinvointisovelluksella hanke, joka keräsi kuukauden aikana lähes 900 BitHabit käyttäjää. Hankkeessa kannustettiin tekemään terveyden kannalta parempia valintoja. Alueen aikuisväestöllä oli mahdollisuus osallistua BitHabit-hyvinvointikyselyyn ja BitHabit-sovellukseen, ja tulokset ovat rohkaisevia. Kokeilun aikana tehtiin tuhansia pieniä tekoja, jotka paransivat mielen hyvinvointia sekä fyysistä kuntoa.

”Lisäksi sovellus vaikuttaa myönteisesti psyykkiseen hyvinvointiin.”

Tutkimukset osoittavat, että Pohjois-Savon asukkaat ovat tyytyväisiä elämäänsä, mutta fyysisen kunnon parantamisessa on haasteita. Itä-Suomen yliopiston toteuttama hanke oli osa Mieliteko-ohjelmaa, joka pyrkii lisäämään mielenterveyttä ja vähentämään päihteiden käyttöä. Hyvinvointisovellus tarjoaa kustannustehokkaan ja laajasti tavoittavan tavan terveyden edistämiseen, mahdollistaen jatkuvan tiedonkeruun.

Lisää Lääkärilehden artikkelissa https://www.laakarilehti.fi/terveydenhuolto/pohjois-savossa-hyvia-kokemuksia-hyvinvointisovelluksen-kaytosta/

Sekä hyvinvointikysely että BitHabit-sovellus ovat kaikkien saatavilla. Kyselyn voit täyttää ilmaiseksi, se on anonyymi ja palautteen saat heti.

Linkit: