BitHabitin avulla tunnistetaan elintapojen ja mielenterveyden riskitekijöitä sekä edistetään hyvinvointia

BitHabit uutisia

HYPE-hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on edistää Pohjois-Savon asukkaiden mielenterveyttä ja päihteettömyyttä. Se tehdään BitHabitia hyödyntämällä.

Vuoden 2024 alussa käynnistyi kansallisen Vaikuttavuuskeskus-verkoston, Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja Itä-Suomen yliopiston yhteishanke Hyvinvoinnin edistämisen ja perustason sote-palveluiden integraation vaikuttavuuden parantaminen Pohjois-Savossa (HYPE).

“Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on edistää Pohjois-Savon asukkaiden mielenterveyttä ja päihteettömyyttä”, hankkeessa mukana oleva yhteiskuntapolitiikan professori Tomi Mäki-Opas kertoo.

Pohjois-Savossa toteutetaan väestötason tutkimus, jossa hyödynnetään Wellpro Impact Solutions Oy:n innovatiivista digitaalista työkalua, BitHabitia, arvioimaan mielen hyvinvoinnin riskitekijöitä ja edistämään asukkaiden elintapoja ja mielen hyvinvointia.

“BitHabittia hyödynnetään luomaan kokonaiskuvaa siitä, minkälainen mielenterveyden ja hyvinvoinnin tila Pohjois-Savossa on. Tarjoamme ihmisille helpon, päivittäisiä pieniä tekoja tarjoava intervention tukemaan ja edistämään heidän hyvinvointiansa.”

Vaikuttavia tuloksia

Wellpro ja BitHabit valikoituivat mukaan HYPE-hankkeeseen pitkän yhteistyön tuloksena.

Alun perin BitHabit-sovellus kehitettiin Itä-Suomen yliopiston Stop Diabetes -hankkeessa kannustamaan aikuisia elintapamuutosten tekemiseen ja uusien terveellisten tapojen muodostamiseen. Tutkimuksessa saatiin lupaavia tuloksia sovelluksen käytön vaikutuksista tutkittavien ruokavalioon ja liikunnallisuuteen.

Keväällä 2023 Pohjois-Savon alueen Mieliteko-ohjelma tarjosi sovelluksen kaikille pohjoissavolaisille kokeiltavaksi kahdeksi kuukaudeksi. Sovellukseen lisättiin tätä pilottia varten mielen hyvinvointia edistäviä pieniä tekoja, esimerkiksi rentoutumis- ja hengitysharjoituksia, kanssaihmisten huomioimista sekä tietoisen läsnäolon ja positiivisen ajattelun lisäämistä.

“Pilotin tulokset olivat todella kannustavia ja saimme rahoituksen koko Pohjois-Savon väestötutkimukseen, jossa varsinaista vaikuttavuutta pystytään arvioimaan.”

Myönteisen vastaanoton ja kannustavien tuloksen perustella, odotamme vaikuttavia tuloksia myös HYPE-hankkeessa tehtävässä jatkotutkimuksessa.

“Tarkastelemme sitä, miten sovellus toimii väestötasolla ja kuinka paljon saamme muutosta aikaan. Lisäksi saamme monipuolisesti tietoa siitä, miten digitaaliset työkalut toimivat mielenterveyden edistämisessä. Tässä tehdään uraauurtavaa työtä digitaalisen sovelluksen vaikuttavuuden arvioinnissa, jollaista ei ole aikaisemmin tehty Suomessa.”

Yhteistyö Wellpron ja BitHabitin kanssa on ollut Mäki-Oppaan mukaan hedelmällistä. Tutkijat ovat saaneet paljon uusia näkökulmia omaan työhönsä; digitaalisen intervention kehittämiseen.

“Tavoitteena on tehdä digitaalisesta interventiosta mahdollisimman ihmis- ja käyttäjäystävällinen”, Tomi Mäki-Opas summaa.